เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.)

เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.)

ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุลกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.) เข้าศึกษาดูงานด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ...
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และพนักงานRFS ร่วมฝึกซ้อมในสถานการณ์เสมือนจริง...
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงานเรื่องของการจัดการขยะ

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงานเรื่องของการจัดการขยะ

ยินดีต้อนรับ คณะทำงานจากสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาในส่วนงาน Hospitalities Service Management ศึกษาหน้างาน เดินเข้าชมโรงพักขยะ เพื่อดูงาน เรื่องการจัดการขยะ Zero Waste เพราะเราคำนึงถึงขยะที่เราจัดการให้เป็นศูนย์...
ปิดท้ายกับรุ่นที่25 หลักสูตร Basic Hospital Transportation “การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน” ปี2562

ปิดท้ายกับรุ่นที่25 หลักสูตร Basic Hospital Transportation “การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน” ปี2562

         ยินดีด้วยและขอบคุณ กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Basic Hospital Transportation “การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน” รุ่นสุดท้ายของปี 2562 รุ่นที่ 25 และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน...
SDMC&RFS ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

SDMC&RFS ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่SDMCและพนักงานRFS ร่วมกิจรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 เพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย...
อาจารย์พร้อมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมงาน

อาจารย์พร้อมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมงาน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 62 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร. ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าเยี่ยมชมดูงานของแผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริษัทอาร์เอฟเอส จำกัด...
X