เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้จัดงานมอบรางวัล CQI Champion 2019 ขึ้น ซึ่งเป็นรางวัลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในสายงานด้านคลินิกและสายงานด้านสนับสนุน (non-clinic) โดยในปีนี้ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด คว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สายงานด้านสนับสนุน ด้วยโครงการ “ฝึกซ้อมอย่างเข้าใจจะปลอดภัยเมื่อ FIRE มา” และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สายงานด้านคลินิก ด้วยโครงการ “บริหารจัดการสัญญาณแจ้งเตือนทางคลินิก (Clinical Alarm Management)” ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ และหน่วยงานวิกฤติของโรงพยาบาล โดยมี นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้มอบรางวัล บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ขอขอบคุณและชื่นชมกับความทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพงาน พร้อมขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ

X