คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยพิธีจัดขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1...
เครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Vivo

เครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Vivo

            หากปุ่มกดของเครื่องช่วยหายใจเกิดการทำงานผิดผลาดเป็นเหตุให้หยุดการรักษาโดยไม่ตั้งใจ บริษัทผู้ผลิตแจ้งว่าปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุทำให้เครื่องช่วยหายใจหยุดรักษาโดยไม่มีการร้องเตือน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้า 5 หมวดสําหรับใช้ในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประจําปีงบประมาณ 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้า 5 หมวดสําหรับใช้ในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประจําปีงบประมาณ 2561 ตามไฟล์แนบ 610905_PUR_ประกาศผู้ชนะงานประกวดราคาผ้า 5 หมวด...

ภาพบรรยากาศการสัมมนา Thailand Healthcare Facility Management ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศการสัมมนา Thailand Healthcare Facility Management ภายใต้หัวข้อ การจัดการความเสี่ยงและเหตุฉุกเฉินในงานระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล (Hospital Emergency Preparedness & Risk Management in Healthcare Facility Management) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560...
X