ร่วมงานกับเรา


ฝากประวัติและเขียนใบสมัครงานที่นี่

สวัสดิการบริษัท อาร์เอฟเอส

1.ประกันสังคม
2.ชุดยูนิฟอร์ม , รองเท้า (เฉพาะตำแหน่งที่กำหนด)
3.การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
4.ค่าตอบแทนพิเศษ***
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD
7.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.ส่วนลดจากร้านค้าตามที่บริษัทกำหนด
10.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
11.เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
12.เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
13.กิจกรรมต่างๆของบริษัท ,งาน Outing ,งานปีใหม่ ,งานอื่นๆ

X