วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และ ECRI Institute ได้ลงนามสัญญาโครงการ “สร้างระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล” ระหว่าง ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และ Mr. Eric Woo Kit Seong Regional Director-Asia Pacific, ECRI Institute ทำการลงนามสัญญาร่วมกัน ณ ห้องประชุมบรรหาร ศิลปอาชา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์ ในการร่วมมือกันพัฒนาและสร้างมาตรฐานระบบบริหารการจัดการเครื่องมือแพทย์ ให้มีมาตรฐานระดับสากลและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งในอนาคตองค์ความรู้นี้จะได้ถ่ายทอดต่อไปสู่กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศไทยต่อไป

X